Køkken, café og selskabslokale

Cafe-medarbejder: telefon: 2960 8045.

Køkkenet i forbindelse med caféen er udlejet til og drives af Det Danske Madhus.

Cafe-medarbejderen er den daglige leder og den person, beboerne kan henvende sig til vedrørende forhold omkring køkken, café og selskabslokale.

Køkkenet producerer og leverer mad til Sandmarksbos beboere, gæster, plejehjem, daghjem og pensionister udefra, henvist (visiteret) af Køge Kommune.

Køkkenet producerer og leverer mad til selskaber, der afholdes af beboerne på Sandmarksbo.

Personalet i køkkenet og caféen vil altid bestræbe sig på at yde Dem den bedst mulige service.

Ugens menuplan 2019  
 
Uge 38 Uge 43
Uge 39 Uge 44
Uge 40 Uge 45
Uge 41 Uge 46
Uge 42  
   
   

Åbningstider:
Hver dag også lørdag, søn- og helligdage kl. 11.30 -13.00
Den varme mad serveres daglig mellem 11.30 -13.00.
Herudover har køkkenet åbent efter behov ved selskaber og lignende.

Selskab - selskabslokale
Caféens selskabslokale og dagligstuen kan benyttes af beboerne, hvis de skal holde fest.

Caféens personale hjælper Dem med at tilrettelægge et hyggeligt og godt arrangement.

De bedes reservere lokaler i god tid på ejendomskontoret.
Køkkenet kan også levere smørrebrød m.m. efter aftale.

Vi har et spændende udvalg af velsmagende og hjemmelavede retter, som du kan sammensætte til en dejlig gæstemenu.
Se menukort her!

Cafémøder
Caféen danner også ramme om Ældresagens cafémøder. Se mere under punktet cafémøder i menuen til venstre.

 

   

 

Sandmarksbo Kollektiv Køge - Ejendomskontoret tlf.: 5665 2789