Petang

Der spilles petang udendørs om sommeren og indendørs om vinteren.

Den udendørs petangbane kan frit benyttes af Sandmarksbo's beboere.

   

Sandmarksbo Kollektiv Køge - Ejendomskontoret tlf.: 5665 2789