Gudstjeneste

Med undtagelse af juli og august holdes der månedlige gudstjenester.
   

Sandmarksbo Kollektiv Køge - Ejendomskontoret tlf.: 5665 2789