Gæsteværelser

Sandmarksbo råder over 2 gæsteværelser.

Gæsteværelserne kan lejes af beboerne for et rimeligt beløb.
Henvendelse til ejendomsmesteren.

   

 


 

Sandmarksbo Kollektiv Køge - Ejendomskontoret tlf.: 5665 2789