Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteterne på Sandmarksbo består af Dagligstue, selskabslokale, fællesrestaurant, centralkøkken, fodpleje, frisørsalon og gæsteværelser.

Der afholdes også flere arrangementer som for eksempel bankospil hver den sidste tirsdag i måneden.

Bankospillet afvikles i restauranten og alle er velkomne.

Restauranten danner også ramme om Ældresagens Cafémøder, se mere under punktet i menuen.

   

Sandmarksbo Kollektiv Køge - Ejendomskontoret tlf.: 5665 2789